Atpakaļ

HAGBERG 2021. gada trīs ceturkšņos ieguldījis 20 000 EUR darbinieku apmācībās un kompetenču attīstībā

image j-kelly-brito-PeUJyoylfe4-unsplash.jpg

17.11.2021.

Ikviens uzņēmums sākas ar cilvēkiem, un mēs lepojamies, ka HAGBERG komandu šobrīd veido jau vairāk nekā 700 zinošu un profesionālu darbinieku! Uzņēmumā nozīmīgu lomu ieņem ikviens darbinieks, tādēļ ir svarīgi radīt vidi, kas ir labvēlīga ne tikai darbinieka profesionālo prasmju pilnveidei, bet arī personīgajai attīstībai. 2021. gada trīs ceturkšņos darbinieku apmācībās un kompetenču attīstībā ir investēti 20 000 EUR, un tuvākajā nākotnē ir plānots arvien vairāk resursu ieguldīt darbinieku kvalifikācijas un darba kapacitātes celšanā!

Iveta Zariņa, HAGBERG telpu uzkopšanas un tehnoloģiju apmācību vadītāja par iekšējo apmācību procesu:
"Arvien pieaugošais klientu pieprasījums pēc kvalitatīva pakalpojuma rada mūsu kā pakalpojuma sniedzēja un darba devēja pieaugošās prasības pēc kvalitatīva darba spēka. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu klientiem, katru jauno darbinieku apmācām par to, kā tiek izmantotas tehnoloģijas, ieviesti pakalpojumu standarti, kā arī sagatavojam praktiskajam ikdienas darbam.

"Apmācības ir HAGBERG ikdienas darba sastāvdaļa! Tiek apmācīti darbinieki dažādos līmeņos –  gan darbinieki, kuriem ir zināšanas apsaimniekošanas nozarē, gan tie, kuri atnākuši no pilnīgi citas nozares ar nulles zināšanām telpu, teritoriju uzkopšanā un labiekārtošanā."

Viena darbinieka apmācība prasa aptuveni vienu mēnesi, lai apgūtu pirmās zināšanas un prasmes, kā arī pielāgotos HAGBERG kvalitātes standartiem, bet apmācību process ir abpusējs – iegūst visi!" 

Šogad esam papildu organizējuši arī apmācības, kas palīdz stiprināt ne tikai profesionālās, bet vairāk arī personīgās kompetences – psihoemocionālo noturību, konstruktīvo domāšanu un savstarpējās komunikācijas prasmes.

Piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem kopā ar sadarbības partneri, inovatīvi sociālo uzņēmumu "Sonido" tika organizētas darbinieku emocionālās labklājības apmācības, kurās tika apspriestas dažādas tēmas, sākot ar efektīvu komunikāciju un beidzot ar veselīgu robežu veidošanu un pat izdegšanu. 

Laura Ausmiņa, HAGBERG dzīvojamo māju pārvaldniece par izietajām apmācībām:
“Esmu sava profesionālās attīstības sākuma posmā un šobrīd ikdienā vēl nav tik aktīva komunikācija, darbs ar dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Ļoti patika, ka apmācības piedalījās arī kolēģes – pārvaldnieces, varēju daudz mācīties no viņu ikdienas pieredzes, viņu rīcībām dažādās situācijās.

"Psiholoģiskās noturības apmācību cikls bija ļoti noderīgs, jo ieguvu pamatu, kā, strādājot ar savām emocijām, var izmainīt skatījumu un savu rīcību uz situācijām, kas pārvaldnieka profesijā ir ikdiena."

Savukārt darbiniekiem, kuri ikdienā vistiešāk strādā ar klientiem – projektu vadītāji, pārdošanas speciālisti u.c. – tika organizētas  apmācību cikls, ko vadīja starppersonu komunikācijas eksperts un filozofijas doktors Edmunds Apsalons. Apmācību laikā darbinieki nostiprināja un pilnveidoja nepieciešamās prasmes konstruktīvas savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai.

Pilnveidojot darbinieku apmācību procesu, kā arī pakalpojumus, HAGBERG iecere ir tuvāko divu gadu laikā izveidot pašiem savu mācību centru. Tas ļaus ne tikai paplašināt savu darbības apmēru un noturēt nemainīgi augsto pakalpojumu kvalitāti, bet arī veicināt apsaimniekošanas nozares un profesiju prestižu.

Saņem HAGBERG jaunumus