Visas aktualitātes

HAGBERG saņem atkārtotu atzinumu par atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem

image Iso.jpg

14.04.2023.

HAGBERG savu darbību īsteno pēc augstākajiem kvalitātes standartiem – to apliecina uzraudzības audita atzinums, kurā secināts, ka HAGBERG kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības, kā arī energopārvaldības sistēmas atbilst Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) standartu prasībām. Veiksmīgai konkurēšanai tirgū sertifikāti rada gan papildu pārliecību pašam uzņēmumam, gan uzticamību sadarbības partneriem.

HAGBERG nozīmīga ir drošas darba vides radīšana. Uzņēmums regulāri veic riskos balstītu izvērtējumu par savas darbības ietekmi uz vidi. Tāpat, ņemot vērā enerģijas izmaksas un apzinātu vēlmi iespēju robežās mazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjomu, par vienu no galvenajām HAGBERG prioritātēm ir kļuvusi efektīva energopārvaldība.

Nepārtraukti pilnveidojam un uzlabojam vadības sistēmu darbības procesus, korekti komunicējot, apzinīgi plānojot, kā arī mazinot potenciālās kļūdas un riskus. ISO sertifikācija ir viens no piemēriem, kā HAGBERG uzskatāmi demonstrē apņemšanos sadarbības partneriem, investoriem, esošiem un potenciāliem klientiem sniegt labākās iespējamās kvalitātes pakalpojumus gadu no gada!

Ar HAGBERG auditēto sistēmu sertifikātiem iespējams iepazīties zemāk!