Valsts un pašvaldību iestādes

Latvijas Valsts meži

Veicam telpu uzkopšanu un ģenerāltīrīšanu uzņēmuma galvenajā ēkā Vaiņodes ielā 1, Rīgā, kā arī meža ceļu malu pļaušanas darbus vairākos AS “Latvijas valsts meži” iecirkņos. Uzsākām sadarbību jau 2017. gadā.