Energoefektīvie risinājumi

Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema ielā 106

2023. gada vidū tika uzsākts miljonu vērtais projekts – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu namā Kalnciema ielā 106. Projekts tiek īstenots ar ALTUM līdzfinansējuma atbalstu.

Mūsu veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās 72,59 kWh/m2 siltumenerģijas ietaupījumu gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 58,13 CO2 ekv.T./gadā.

Pamatdarbi, kas tiek veikti projekta ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanai, ir cokola daļas, fasādes, pagraba pārseguma un bēniņu pārsegumu siltināšana, kā arī logu un durvju nomaiņa. Projektā plānots arī renovēt kāpņu telpas, kā arī veikt jumta seguma un ar to saistīto elementu nomaiņu un atjaunošanu.

Paralēli vispārceltnieciskajiem darbiem tiks veikta apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nomaiņa.